Gruppal ile Tatile kn
 
Makaleler
Türkçe English
Araştırma & Geliştirme - ABD ve Avrupa
19 Ocak 2004

Bir süredir Amerika ve Avrupa'nın araştırma & geliştirme politikalarını takip ediyorum. Özellikle Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı dahilinde yapılan ARGE çalışmalarını oldukça yakından izliyorum.

Geçen hafta TIME dergisinde Amerika ve Avrupa'da yapılan ARGE çalışmaları ile ilgili ilginç bir makale okudum. Avrupalı genç bilim adamlarının çalışmak için neden özellikle Amerika'yı tercih ettiğine dair oldukça ilginç saptamalar vardı.

Makaleden Alıntılar:

2000 yılında ABD, ARGE faaliyetleri için 287 Milyar Euro harcamıştır. Bu miktar Avrupa Birliğinde yapılan harcamalardan 121 Milyar Euro daha fazladır. ABD, kişi başına düşen patent sayısında Avrupalı rakiplerinden %78 daha fazla patente sahiptir. Avrupa'da özellikle bilişim ve bioteknoloji alanları patent açısından oldukça zayıftır.

400,000 civarındaki Avrupalı bilim ve teknoloji mezunları hali hazırda Amerika'da yaşamaktadır ve bunlara her yıl binlercesi eklenmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bir araştırmada, Amerika'da yaşayan Avrupalı bilim adamlarının sadece %13'ünün geri dönmeyi düşündüğü ortaya çıkmıştır.

1950 ve 60'larda Amerika özellikle savunma ağırlıklı ARGE projeleri için milyarlarca Dolar harcamıştır ve bunun sayesinde bilimsel mükemmellik merkezleri oluşturmuştur. Bu merkezler dünyanın en iyi beyinleri ile doldurulmuştur. Amerika'nın o yıllarda yaptığı bu yatırımlar 1980 ve 90'lardaki teknoloji patlamaları için zemin oluştururken, daha fazla Avrupalı girişimciyi de Amerika'ya çekmeye başlamıştır.

Avrupa'daki yoğun bürokrasi, katı hiyerarşiler ve bilimsel açıdan dağılmışlık bilim adamlarının Amerika'yı tercih etmesi için diğer nedenler olmuştur.

Avrupa aslında dünya çapında araştırma merkezlerine sahiptir. Buna verilebilecek en güzel örnek İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu'dur. Bilindiği gibi WWW bu merkezde geliştirilmiştir. Bir diğer örnek de Heidelberg'deki Avrupa Moleküler Bioloji Laboratuarı'dır. Nobel ödüllü Eric Wieschaus ve Christiane Nusslein Volhard meyva sineğinin gen haritasını bu merkezde araştırmışlardır.

Avrupa'da özelllikle yapılacak harcamalar, büyük yada küçük, merkezi ve çok bürokratik bir şekilde kontrol edilmektedir.

Bugün hiçbir Avrupa ülkesi kendi başına Amerika'daki bilimsel araştırmaları zorlayacak beyin gücü ve finansmana sahip değildir. Bu nedenle Avrupa Birliği, Avrupa Araştırma Alanı (ERA) adı verilen ortak bir bilimsel araştırma ağı oluşturmaktadır.

Neden Amerika'ya Gidiyorlar ?

 • Yetersiz kaynaklar ve düşük gelir seviyesi.
 • Özellikle Almanya ve Fransa'daki ağır bürokrasi verimliliği düşürmektedir.
 • Amerika'daki daha iyi kariyer fırsatları.
 • Avrupalılar, Amerikalıların endüstride çalışmak uğruna rağbet etmedikleri akademik pozisyonlara talip olmaktadırlar.


 • Onları Ne Geri Getirebilir ?

  Daha yüksek fonlama. Avrupa Birliği Komisyonu 2002-2006 arasında ARGE için 17.5 Milyar Euro harcamaktadır. Avrupa Birliği fonlarının bilimsel önceliklerden ziyade coğrafi ve politik önceliklere göre verildiğine dair saptamaların ortadan kaldırılması gerekmektedir.

  Performans odaklı başarım kriterleri ile klasik hiyerarşinin bertaraf edilmesi.

  Avrupa geneline yayılmış araştırma ağları ve özellikle Avrupa Araştırma Konseyi'nin daha etkin hale getirilmesi.

  Aslında fonlama ana noktayı oluşturmaktadır. Avrupa'nın zayıf kalmasının nedeni bugüne kadar yeterli yatırımı yapmamış olmasıdır. Sadede Finlandiya ve İsveç, Avrupa Birliği hedefi olan GSMH'nin %3'ü kadar bir fonu ARGE için ayırmaktadırlar. Birliğin 2010 hedefi olan bu koşulu yerine getirmek için ARGE yatırımlarında yıllık %8 artış sağlanması gerekmektedir.

  Ancak bu gerçekleşmemektedir. Italya'da geçtiğimiz 10 yılda kamu ARGE harcamalarında düşüş yaşanmıştır.

  Avrupa firmaları açısından endüstri çok temel bir finansman kaynağı oluşturmaktadır. Buna rağmen 2000 yılında Avrupalı firmalar Amerika'daki rakiplerine göre ARGE için 79 Milyar Euro daha az harcamışlardır. Almanya'da özel sektör ve hükümet arasında bağışları düzenleyen şeffaf ve yasal bir altyapı bulunmamaktadır ve pekçok Alman firması sanki rüşvet veriyor durumuna düşürülmektedir.

  Rekabet Kültürü

  Hiçbir fon rekabet kültürünü satın alamaz. Amerika'da çok çalışmak ve yaratıcılık her zaman ödüllendirilmiştir. Bu nedenle insanlar daha rekabetçi olmak durumunda olduklarını aksi halde işsiz kalacaklarını bilirler.

  Avrupalı araştırmacılar daha fazla fon, toplumda bilimsel çalışmaların daha fazla önplana çıkartılmasını ve firmaların araştırma yatırımlarını arttırmaları için daha cazip destekler istemektedirler.

  Doğru yönde atılacak bir diğer adım da Avrupa Araştırma Konseyi'nin (ERC) kurulması olacaktır. Komisyon tarafından oluşturulmuş bir uzmanlar grubu geçen ay yayınladığı bir raporda, araştırma çalışmalarını destekleyecek yeni yaklaşımlara acilen ihtiyaç duyulduğuna ve bilimsel çalışmaları destekleyecek bir kamu kuruluşuna ihtiyaç olduğunu belirttiler.

  Avrupa'da ulusal çıkarlardan bağımsız ve rekabetçi bir fonlama sistemi gerekmektedir. Mükemmelliğe erişmek için Avrupa genelinde rekabete ve temel bilimsel çalışmaların desteklenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

  Bu tedbirlerin alınmaması durumunda Avrupa ne Amerika'ya kaçırttığı bilim adamlarını geri getirebilir ne de Avrupa'nın 2010 itibariyle en rekabetçi ekonomi olması hedefini gerçekleştirmek için gereken 700,000 araştırmacı açığını kapatabilir.

  © 2004 İlker Atalay
 • Diğer Makaleler
 • Home
       ICQ #: 7318385