Gruppal ile Tatile kn
 
Makaleler
Türkçe English
E-Ticaret ve KOBİ'ler
4 Aralık 2000

Türk ekonomisi için KOBİ'ler çok büyük bir itici güç oluşturmaktadırlar. Türkiye'deki ticari kuruluşların yaklaşık %99'u (1,000,000'a yakın) KOBİ kapsamına girmektedir.
Mali gücü büyük olan dünya şirketleri için internet ve E-Ticaret hiç şüphesiz yeni değerler kazandırmaktadır. Ancak esas getiri, internetin zamanı ve mekanı ortadan kaldırması ve maliyetleri düşürmesi ile beraber, normalde bu tip dünya devleri ile rekabet edemeyecek durumda olan şirketlere olacaktır. KOBİ'ler, E-Ticaret ile dünyaya açılma şansını yakalamaktadırlar.

Ülkemizde firmaların genel eğilimleri internet üzerinden verdikleri servisleri lokal yada ülke geneli ile sınırlandırmaktır. KOBİ'ler burada biraz büyük düşünmeliler.

Türkiye'de internet kullanım oranı ve E-Ticaret hızla artmaktadır ancak esas getiri, hizmetlerin Türkiye dışına taşınabilmesi ve global düşünülmesi ile olacaktır. Bu yaklaşım bazı firmalar için ürün yada servisleri göz önüne alındığında geçerli olmayabilir ancak özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar için internet çok büyük bir artı değer yaratmaktadır.

KOBİ'ler ürün ve servislerine bağlı olarak B2C ve B2B E-Ticaret modelellerinde yer alabilirler. B2B E-Ticaret hacminin B2C'ye göre katlanarak arttığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde B2B tarafında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir kısmı şuan için bayii otomasyonuna yönelik olmakla birlikte, yakın zamanda çok sayıda alıcı ve satıcının bir araya gelerek ürün ve hizmet alım satımı yapabildiği elektronik pazar alanları oluşturulmaya başlanacaktır.

KOBİ'lerin bu tip pazar alanları içinde yer alması işlem hacimlerini arttırmaları ve yeni pazarlara erişmeleri açısından kritiktir. KOBİ'ler için E-Ticaret'e geçiş aşamalarını ise genel olarak aşağıdaki gibi gelişecektir:

Bilgisayar alt yapısına sahip olma: Ülkemizde PC penetrasyonu hala çok düşük seviyelerdedir (2000 sonu itibariyle %3-%4 civarında olması bekleniyor). Şirketlerin büyük bir kısmında hala bilgisayar bulunmamaktadır. Ancak özellikle son zamanlarda yapılan kampanyalar ile bu açık kapatılmaya çalışılmaktadır. Türkiye'deki PC pazarı bir önceki yıla göre %153 büyümüştür. E-Ticaret'e ilk adım olarak, bilgisayar alt yapısına sahip olmayan KOBİ'ler bu açıklarını kapatmak durumundadırlar.

Erişim: Internet ve E-Ticaret'in vaz geçilmez unsurlarından birisi de internete bağlı olmaktır. Şuan için ülkemizde internet penetrasyonu PC penetrasyonunun da altında olup, 2000 sonu itibariyle %2 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.

Broşür tabanlı web siteleri: E-Ticaret'e geçiş aşamalarından bir diğeri firmaların ürün ve hizmetlerini internet üzerinden tanıtmaya başlamalarıdır. Bu durumda site tasarımı ve hosting hizmetlerinin alınması gündeme gelmektedir.

Etkileşimli web siteleri: Broşür tabanlı web sitelerinin ardından firmaların internete yakınlaşmaları ve faydalarını özümsemeye başlamaları ile beraber, bir önceki aşamada yapılmış olan statik web sitelerine çeşitli kullanıcı etkileşimleri ilave edilmeye başlanacaktır. Örneğin insan kaynağı bulmak için firmalar web sitelerine online olarak doldurulup gönderilebilecek iş başvurusu formları yerleştireceklerdir.

Temel E-Ticaret aktiviteleri: Firmalar en genel anlamda ürün ve hizmetleri internet üzerinden alıp satabilir hale geleceklerdir. Bu aşamada firmaların iş süreçleri E-İş'e tam anlamı ile taşınmış olmayacak ve internet yeni bir satış kanalı olarak algılanacaktır.

Süreç optimizasyonu: E-Ticaret yapılmaya başlanması ve internetin faydalarının somut olarak görülmesi ile birlikte şirket içi süreçlerin, gereksinimleri karşılamakta yetersiz kaldığı anlaşılacaktır. Bununla birlikte, firmalar süreçlerini E-İş'e göre yeniden yapılandırmaya ve optimize etmeye başlayacaklardır.

İş ortakları ile entegrasyon: İş süreçlerini optimize etmiş ve E-Ticaret yapmaya başlamış bir firma bir sonraki aşamada iş ortakları ile süreçlerini entegre etmek isteyecektir. Süreçlerin entegre edilmesi verimi arttırmakta, üretim zamanını kısaltmakta, maliyetleri ve hata oranlarını düşürmektedir.

Elektronik pazar alanlarına katılım: Çok sayıda alıcı ve satıcının mal ve hizmetleri alıp sattığı elektronik pazar alanları B2B E-Ticaret modelinin vaz geçilmez unsurlarından birisi olacaktır. Böyle bir pazar alanına dahil olmak firma açısından o ana kadar erişemediği yeni pazarlara ulaşmak açısından hayati önem taşıyacak ve işlem hacimlerin artmasını sağlayacaktır.

Elektronik pazar alanları arası entegrasyon: Bağımsız olarak yapılanmış pazar alanları arasında entegrasyonlar yapılarak, ürün ve hizmetlerin daha geniş kitleler tarafından ticaretinin yapılması sağlanacaktır. Entegrasyon aşamasında, açık ve kabül görmüş teknolojiler kullanılarak hazırlanmış pazar alanları pazara açılma avantajı yakalayacaklardır.

Özet olarak KOBİ'ler şuan için alt yapılarını güçlendirme ve internete giriş yapma aşamasındadırlar. Önümüzdeki yıllarda E-Ticaret yapma oranı ve internet üzerinden katma değerli ürün ve hizmetlerin sunulması artarak devam edecektir.

© 2000 İlker Atalay & Bora Samman
  • Diğer Makaleler
  • Home
         ICQ #: 7318385