Gruppal ile Tatile kn
 
Makaleler
Türkçe English
Yetenek Olgunluk Modelleri (CMM)
26 Temmuz 2003

Yazılım geliştirme ile ilgiliyseniz Yetenek Olgunluk Modelini (Capability Maturity Model) duymuşsunuzdur. Çoğu büyük yazılım ihalesinde CMM Seviye-3 yada yukarısına sahip olunması ön koşul olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazılım evleri de kalbur üstü elemanları çekmek için çoğu zaman Yetenek Olgunluk Modeli seviyelerini belirterek ilan vermektedirler.

Peki nedir bu Yetenek Olgunluk Modeli ve sözü edilen seviyeler ?

Yetenek Olgunluk Modelleri en genel anlamda organizasyonların insan kaynaklarını, süreçlerini ve teknolojilerini organizasyonun iş yapabilme performansını uzun vadeli geliştirecek şekilde olgunlaştırmasıdır.

Yetenek Olgunluk Modelleri fikri Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (DOD) isteği ve desteği üzerine, Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI) bünyesinde Carnegie Melon Universitesi tarafından yürütülmektedir.

SEI 1991'den günümüze kadar yazılım geliştirme, yazılım tedariki, sistem mühendisliği, ürün geliştirme ve insan konularında çeşitli olgunluk modelleri geliştirmiştir.

Sözü edilen modeller pek çok organizasyon için faydalı olmuş olmakla birlikte, modellerin birbirlerinden farklı ve entegre olmamış olmaları uygulama aşamasında çeşitli sorunlar yaratmaktaydı.

Bu sorunu ortadan kaldırmak ve kaynak modelleri entegre etmek amacıyla SEI 1997 yılında Yetenek Olgunluk Modeli Entegrasyonu (CMMI) adı altında bir girişim başlatarak; Yazılım Yetenek Olgunluk Modeli (SW-CMM), Elektronik Endüstrileri İşbirliği Ara Standardı (EIA/IS-731) ve Entegre Ürün Geliştirme Yetenek Olgunluk Modelini (IPD-CMM) birleştirerek, organizasyon genelinde süreçlerin olgunlaştırılması için kullanılabilecek tek bir gelişim çatısı oluşturulmuştur.

Bu çatı altında Yazılım Yetenek Olgunluk Modeli (SW-CMM), Sistem Mühendisliği Olgunluk Yetenek Modeli (SE-CMM) ve Entegre Ürün Geliştirme Yetenek Olgunluk Modeli (IPD-CMM) yer almaktadır.

Yazılım Yetenek Olgunluk Modeli (SW-CMM)

Organizasyondaki yazılım süreçlerinin olgunluğunu değerlendirmek ve olgunluk seviyesini geliştirmek için gereken temel unsurların belirlendiği modeldir. Anlık ve kaotik yazılım geliştirme süreçlerinden başlayarak olgun ve disipli süreçlere doğru atılan adımdır.

Yazılım Olgunluk Modelinin 5 seviyesi bulunmaktadır. Dünyada CMM-5 seviyesine ulaşabilmiş çok az kuruluş bulunmaktadır. Türkiye'de sadece MilSoft CMM-3 seviyesine gelebilmiştir.

1) Başlangıç Aşaması: Başarının bireysel gayretlere dayandığı, çok az sayıda sürecin tanımlı olduğu ve zaman zaman da katoik bir süreç bulunmaktadır.

2) Tekrarlanabilir: Maliyet, süre ve fonksiyon denetimlerinin yapılabildiği temel proje yönetimi unsurları mevcuttur. Benzer uygulamar için önceki başarıları tekrarlayabilmek mümkündür.

3) Tanımlanmış: Yönetim ve mühendislik aktiviteleri için yazılım geliştirme süreçleri tanımlanmış, dokümante edilmiş ve standart haline getirilerek, organizasyona entegre edilmiştir. Bütün projeler, organizasyonun onaylanmış yazılım sürecinin o proje için modifiye edilmiş bir versiyonu ile yürütülmektedir.

4) Yönetilen: Yazılım geliştirme süreci ve kalite kontrolü ile ilgili olarak gerekli metrikler toplanmaktadır. Hem süreç, hem de ürünler nicel olarak anlaşılmakta ve kontrol edilmektedir.

5) Optimize Edilen: Süreçler sürekli olarak nicel bilgilere dayandırılarak optimize edilmektedir. Gelişim için yaratıcı fikirler ve teknolojiler pilot olarak zaman zaman uygulanmaktadır.

Seviye-1 dışında kalan bütün seviyelerin o seviye için özellikle odaklandığı konular vardır ve seviyelerden yukarı çıkıldıkça olgunluk artmaktadır.


Sistem Mühendisliği Yetenek Olgunluk Modeli (SE-CMM)

Bir organizasyonda iyi bir sistem mühendisliği yapılabilmesi için sistem mühendisliği süreçlerinin gerekliliklerinin tanımlandığı olgunluk modelidir. Aynı zamanda, sistem mühendisliği çalışmalarının karşılaştırılması için bir referans modeli oluşturmaktadır. SE-CMM çalışmaları 1993'te başlatılmış ve bugün CMMI çatısı altında devam etmektedir.


Entegre Ürün Geliştirme Yetenek Olgunluk Modeli (IPD-CMM)

Müşteri isteklerinin daha iyi karşılanabilmesi için ürün yaşam çevrimi içinde gerekli disiplinlerin zamanında birlikte çalışmasını sağlayan sistematik bir modeldir. Fonksiyonel birimlerin bir takım halinde, entegre ve aynı anda daha iyi bir ürün çıkarabilmek için çalışmasını gerektirir. Bu model ile ilgili çalışmalar hali hazırda CMMI çatısı altında yürütülmektedir.

© 2003 İlker Atalay

  • Yazılım Mühendisliği Enstitüsü (SEI)
  • Diğer Makaleler
  • Home
         ICQ #: 7318385